Our ETF strategies

   

Fixed Income


We provide investors with liquid, low cost access to a range of innovative bond and cash strategies


Explore ►
   

Alternative Beta Strategies


Our products are designed to bring the uncorrelated return streams and enhanced portfolio diversification benefits offered by alternative strategies to a wide range of investors in a systematic, liquid and transparent way.


Explore ►
   

ETF Education


We aim to empower better investment decisions through unique insights and proprietary research across our range of ETF products.


Read on ►
     

Een robuust ETF-platform


   

Door onderzoek gestuurd
 Een geïntegreerde benadering voor ETF-beleggingen die eersteklas kwantitatief onderzoek combineert met robuust portefeuillemanagement en een uitgebreid technologisch platform.


   

Gecommiteerd aan de beste uitvoeringMaakt gebruikt van de wereldwijde kracht van het handelsteam van J.P. Morgan Asset Management, wat zorgt voor extra diepgang in de expertise voor onze ETF-reeks.


   

Gericht op resultaten voor
cliëntenEen reeks gespecialiseerde ETF-strategieën die speciaal zijn ontwikkeld om uw cliënten te laten profiteren van de versterkte liquiditeit, transparantie en lage kosten van ETF-beleggen.


   

Alternatieve bètastrategieën

ETF's voor alternatieve bèta-UCIT's zijn ontwikkeld om op een systematische, liquide en transparante wijze de niet-gecorreleerde rendementsstromen en verbeterde portefeuillediversificatievoordelen van alternatieve strategieën aan te bieden aan een breed scala aan beleggers.


   Niet-gecorreleerde
rendementen
 
Hedgefondsrendementen hebben van oudsher weinig of geen relatie met traditionele beleggingen in aandelen en vastrentende waarden.


   Lange/korte
blootstelling
 
De mogelijkheid om korte alsmede lange posities te houden in effecten en markten, kan helpen om positieve rendementen te realiseren in diverse omgevingen.


   Versterkte
diversificatie
 
Alternatieve bronnen voor minder gecorreleerde rendementen kunnen diversificatievoordelen opleveren voor bestaande portefeuilles.


   Beleggingsexpertise
 
 
Als pionier in alternatieve bèta biedt J.P. Morgan Asset Management toegang tot toonaangevende onderzoeken en inzichten.


   
JPM Managed Futures UCITS ETF

   

JPM Equity Long-Short Income UCITS ETF


     

Door de bètacomponent van de hedgefondsstijl voor beheerde termijncontracten systematisch te isoleren, probeert deze alternatieve bèta-ETF in diverse marktomgevingen rendementen te genereren en versterkte diversificatievoordelen toe te voegen aan bestaande portefeuilles.


(JPMF) JPM USD Managed Futures UCITS ETF ►


(JMFE) JPM Managed Futures UCITS ETF - EUR Hedged
(acc) ►


     

Door systematisch lange en korte posities in te nemen in individuele aandelen, probeert deze alternatieve bèta-ETF zuivere blootstelling aan gecompenseerde factoren binnen ontwikkelde aandelenmarkten te bieden.
(JELS) JPM USD Equity Long-Short Income UCITS ETF ►


(JLSE) JPM Equity Long-Short UCITS ETF – EUR Hedged
(acc) ►


     


Onze ETF-strategieën

   

ETF-startpagina


Een overzicht van onze ETF-strategieën, -inzichten en -training.
Terug ►
   

Vastrentende waarden


Wij bieden beleggers liquide, voordelige toegang tot een reeks innovatieve obligatie- en contantenstrategieënVerkennen ►
   

ETF-training


Wij willen betere beleggingsbeslissingen mogelijk maken door middel van unieke inzichten en eigen onderzoek binnen onze reeks ETF-producten.


Verder lezen ►
     
 0903c02a82703159