10 years of low-volatility, uncorrelated returns
Watch Bill Eigen, Chief Investment Officer of the Absolute Return and Opportunistic Fixed Income Group discuss managing the fund for the last 10 years and his outlook for the next decade.


*The value of investments and any income from them may go down as well as up and investors may not get back the full amount invested.

          

Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

     

Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


     

HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.


     

Look beyond traditional fixed income
As growth and inflation expectations have risen, sharp increases in government bond yields have led to losses for some investors, and worries are building that further losses could be around the corner.


Investors may therefore benefit from looking beyond traditional fixed income sectors, choosing a diversified, multi-sector approach that can find opportunities even when interest rates are rising. For example, flexible bond funds can shift their exposure to corporate high yield bonds and emerging market debt as rates increase, taking advantage of the yield cushion they provide and helping investors maintain a positive total return.


     

Fonds in het kort
Expertise

  • Uitgebreid team met 23-jarig track record van beleggen met getalenteerde hedgefondsmanagers.

Portefeuille

  • Managed accounts-structuur biedt toegang tot uitgebreide mogelijkheden in alternatieve strategieën en niche managers, met een efficiënte vergoedingenstructuur.
  • Unieke toegang tot strategieën en beheerders die niet beschikbaar zijn met een UCITS-fonds gericht op één enkele strategie.

Succes

  • Een fundamentele allocatie naar liquide alternatieven voor beleggers die streven naar betere diversificatie en risicogewogen rendementen.
  • Heeft sinds zijn oprichting in meer dan 90% van de voortschrijdende 1-jarige periodes een positief rendement geleverd.Uitgebreid universum van managers
De multi-manager UCITS-structuur van het fonds biedt liquide exposure naar een gediversifieerde portefeuille van alternatieve strategieën. De managed accounts-structuur zorgt voor een uitgebreid universum van beheerders, meer overzicht en controle van de onderliggende beleggingen, een lage correlatie met zowel de aandelen- als de vastrentende markten, en aantrekkelijke vergoedingen.


Onze managerselectie, gebaseerd op bottom-up analyse en top-down marktonderzoek, biedt unieke toegang tot alternatieve managers voor vijf belangrijke hedgefondsstrategieën: long/short aandelen; fusie-arbitrage/event driven; relatieve waarde; krediet; macro/opportunistisch.


De meeste strategieën waarin het fonds belegt, zijn niet toegankelijk via UCITS-fondsen gericht op één enkele strategie, en geen van de subadviseurs van het fonds beheert een van de 65 grootste UCITS-fondsen voor alternatieve beleggingen (naar omvang van beheerd vermogen, per 31.12.2018).

     

Historische positionering van de portefeuille (duratie, jaren)

Bron: J.P. Morgan Asset Management Hedge Fund Services.

De bovenstaande allocaties zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en zijn aan wijzigingen onderhevig. De allocaties zijn geschat en afgerond per 31.12.2018. De operationele bandbreedte voor Cash is 0-8%. De allocatiebandbreedtes van de strategie zijn: Relatieve waarde: 0-50%; Opportunistisch/Macro: 0-50%; Long/Short aandelen: 0-55%; Fusie Arbitrage/Event Driven: 0-40%; Krediet: 0-40%; Cash: 0-10%. Allocaties tellen mogelijk niet op tot 100 door afrondingsverschillen.

Alleen ter illustratie.

1Hedgefondsen bieden de mogelijkheid om te beleggen in een breed scala aan strategieën en effecten op de wereldwijde financiële markten. Door gebruik te maken van derivaten om risico's te beheren, in te spelen op arbitragemogelijkheden tijdens marktdislocaties en door via “short gaan” posities te nemen tegenover activakoersen, hebben hedgefondsen het potentieel om ongecorreleerde rendementsstromen en betere risicogecorrigeerde rendementen te bieden.

2Een managed accounts-fonds werkt door het opzetten van een aantal separaat beheerde rekeningen binnen een UCITS-conforme structuur en het inhuren van verschillende alternatieve managers om te fungeren als subadviseurs voor elk mandaat.Grootste posities

Coca-Cola0,70%Prologis0,50%
Verizon Communications0,60%FG G67706 3.5% 01 Dec 20470,40%
Merck & Co0,50%Novartis0,40%
FN BM3788 3.5% 01 Mar 20480,50%VINCI0,40%
Taiwan Semiconductor0,50%Allianz0,40%
Per: 30.09.2019

The fund is an actively managed portfolio. Holdings, sector weights, allocations and leverage, as applicable, are subject to change at the discretion of the investment manager without notice.

Rendement (Per: 30.09.2019)

 1 maand3 maanden1 jaar3 jaar5 jaarSinds oprichting
Fonds0,63%1,01%3,14%8,75%14,89%119,52%
Benchmark0,66%1,01%3,45%15,84%25,19%163,61%
Excess return-0,04%0,00%-0,30%-6,12%-8,22%-16,73%

Oprichting: 11 december 2008

Bron: J.P. Morgan Asset Management.

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door wereldwijd te beleggen in meerdere toegelaten activaklassen en maakt daarbij gebruik van verschillende niet-traditionele of alternatieve strategieën en technieken, zo nodig met behulp van afgeleide financiële instrumenten.

Aandelenklasse
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU1303367871
Benchmark
ICE 1 month USD LIBOR Hedged to EUR
Fondsbeheerder(s)
Paul A Zummo
Randy P Wachtel
Christopher J Marshall
Oprichtingsdatum
11.01.16
Fondsomvang
USD 934,6m
Morningstar Rating
Niet beoordeeld
Lopende kosten (max)
1,85%
Beheerd vermogen per 15.10.2019

Morningstar Rating™ and Maximum Total Expense Ratio refers to A (acc) - EUR (hedged) share class.

AUM (Assets Under Management) refers to the Fund size.

Benchmark refers to the Fund benchmark.
Risico- en opbrengstprofiel

Het Sub-Fonds is onderworpen aan Beleggingsrisico's en Andere daaraan verbonden risico's door de technieken en effecten die het gebruikt om te trachten zijn doelstelling te behalen.

De tabel rechts verklaart hoe deze risico’s met elkaar verband houden en de Resultaten voor de aandeelhouder die een weerslag kunnen hebben op een belegging in het Sub-Fonds.

Beleggers dienen ook de Risicobeschrijvingen in het Prospectus door te nemen voor een volledige beschrijving van elk risico.

Beleggingsrisico's Risico's die verband houden met de technieken en effecten van het Sub-Fonds

Technieken
Concentratie
Derivaten
Hedging
Short-posities
Multi-Manager-Sub-Fonds
Effecten
Rampenobligaties
Grondstoffen
Converteerbare effecten
Voorwaardelijk
converteerbare obligaties
Schuldpapier
– Schuldpapier beneden beleggingskwaliteit (below investmentgrade)
– Investment-gradeschuldpapier

– Schuldpapier van overheden
– Schuldpapier zonder rating
– Schuldpapier van noodlijdende bedrijven
Opkomende markten
Aandelen
MBS/ABS
REIT’s
ICBE's, ICB's en ETF's
 

Andere daaraan verbonden risico's Aanvullende risico's waaraan het Sub-Fonds is blootgesteld door het gebruik van de bovenstaande technieken en effecten

Krediet
Valuta
Rente
Liquiditeit
Markt
 

Resultaten voor de aandeelhouders Potentiële impact van de bovenstaande risico's

Verlies De aandeelhouders kunnen het volledige ingelegde kapitaal of een gedeelte ervan verliezen.
Volatiliteit De waarde van de aandelen van het Sub-Fonds zal schommelen.
De doestelling van het Sub-Fonds is niet gehaald.
 
 

Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. Alle research in deze publicatie is verkregen door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen en beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders weergegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven, maar zijn niet noodzakelijk allesomvattend en de nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde resultaten en inkomsten bieden geen garantie voor het toekomstige rendement. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstelling van het beleggingsproduct (of de producten) te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids- en trainingsdoeleinden. U dient er tevens rekening mee te houden dat de uit de gesprekken met u voortkomende informatie en gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het privacybeleid van de Europese registratieautoriteit (EMEA) www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Dit kunt u raadplegen via de volgende website: http://www.jpmorgan.com/pages/privacy. Het kan zijn dat het product in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikt of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is de verantwoordelijkheid van de belegger om zichzelf op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie en deze na te leven. We raden beleggers aan om voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing advies over de regelgeving en juridisch en fiscaal advies in te winnen over de gevolgen van een belegging in het product (of de producten). Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit. Alle transacties dienen te worden gebaseerd op de meest recente Essentiële beleggersinformatie en volledige prospectussen. Een exemplaar van het prospectus, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht zijn gratis verkrijgbaar bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Luxemburg, uw financiële adviseur of uw regionale J.P. Morgan Asset Management contactpersoon. Uitgegeven in Nederland door JPMorgan Asset Management (Europe) SARL, Netherlands Branch, World Trade Center B-toren, 11e verdieping, Strawinskylaan 1135, NL-1077 XX Amsterdam, Nederland, gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten.

0903c02a8258e7d7