Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

     

Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


     

HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.     

Nick Gartside, International Chief Investment Officer for Global Fixed Income, Currency and Commodities, looks at the benefits of unconstrained bond investing and explains how a dynamic, “best ideas” approach can provide enhanced total returns for investors with a long-term horizon.


     Fonds in het kort
Expertise

Geleid door een portefeuillemanager met meer dan 15 jaar ervaring in dit proces en ondersteund door een team van meer dan 40 onderzoeksanalisten.


Portefeuille

Streeft ernaar om kansen op aandelenniveau te benutten en tegelijk flexibel te zijn om de marktblootstelling te beheren teneinde bij dalende markten de verliezen te beperken.


Succes

Sterke, ongecorreleerde risicogecorrigeerde rendementen ten opzichte van long-only portefeuilles, met een lagere volatiliteit.STRATEGIE JPM IN EEN 50/50 PORTEFEUILLE

Bron: J.P. Morgan Asset Management en S&P500 Index. Het fonds wordt actief beheerd volgens de JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Strategy. De Sharpe Ratio en de volatiliteit zijn berekend op basis van 50% samengesteld rendement van de strategie en 50% rendement van de S&P500-index van 30 juni 2013 tot en met 30 september 2018, voor aftrek van vergoedingen. Ze illustreren de impact van het gebruik van het fonds in een 50/50 gespreide portefeuille.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten.


JPM STRATEGY’S LONG-SHORT EXPOSURE

Bronnen: Factset, J.P. Morgan Asset Management, per 31 augustus 2018. De grafiek is gebaseerd op de gemiddelde maandelijkse exposure van de JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Strategy. Het fonds wordt actief beheerd, in lijn met de strategie. Belangen, sectorwegingen, allocaties en hefboomwerking, al naar gelang van toepassing, kunnen zonder aankondiging wijzigen naar goeddunken van de beleggingsbeheerder.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten.

“High-conviction” aandelenselectie
De portefeuillebeheerder hanteert een consistente waarderingsfilosofie, gebaseerd op eigen fundamenteel onderzoek, om zo overtuigende beleggingskansen op lange en korte termijn in beeld te brengen.


De samenstelling van de portefeuille maximaliseert de koppeling aan onze beste ideeën en vermijdt beleggingen die naar onze mening buitensporige risico’s met zich meebrengen.


De netto positionering van het fonds in Amerikaanse aandelen wordt actief beheerd, op basis van de marktvooruitzichten en de aanwezige kansen.


Diversificatie van long-only beleggingen
Door zijn flexibele marktpositie heeft het fonds het potentieel om bij dalende markten de verliezen te beperken en deels te profiteren als de markten stijgen. Dit kan het fonds tot een aantrekkelijke keuze maken voor beleggers die zich zorgen maken over volatiliteit of hoge waarderingen.

The securities above are shown for illustrative purposes only. Their inclusion should not be interpreted as a recommendation to buy or sell.

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar het genereren van een totaalrendement door het actief beheren van long- en short-posities in voornamelijk Amerikaanse bedrijven en door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten.

Aandelenklasse
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU1297692466
Benchmark
ICE 1 Month EUR LIBOR
Fondsbeheerder(s)
Rick Singh
Steven Lee
Oprichtingsdatum
30.10.15
Fondsomvang
USD 470,5m
Morningstar Rating
Niet beoordeeld
Lopende kosten (max)
0,95%
De prestatievergoeding bedraagt 15% als het rendement van het fonds dat van de benchmark overtreft. Zie het prospectus van het fonds voor de voorwaarden voor de toepassing van de uitvoeringsprovisies.
Beheerd vermogen per 23.08.2019
Risico- en opbrengstprofiel

Het Sub-Fonds is onderworpen aan Beleggingsrisico's en Andere daaraan verbonden risico's door de technieken en effecten die het gebruikt om te trachten zijn doelstelling te behalen.

De tabel rechts verklaart hoe deze risico’s met elkaar verband houden en de Resultaten voor de aandeelhouder die een weerslag kunnen hebben op een belegging in het Sub-Fonds.

Beleggers dienen ook de Risicobeschrijvingen in het Prospectus door te nemen voor een volledige beschrijving van elk risico.

Beleggingsrisico's Risico's die verband houden met de technieken en effecten van het Sub-Fonds

Technieken
Derivaten
Hedging
Short-posities
Effecten
Aandelen
 

Andere daaraan verbonden risico's Aanvullende risico's waaraan het Sub-Fonds is blootgesteld door het gebruik van de bovenstaande technieken en effecten

Markt
 

Resultaten voor de aandeelhouders Potentiële impact van de bovenstaande risico's

Verlies De aandeelhouders kunnen het volledige ingelegde kapitaal of een gedeelte ervan verliezen.
Volatiliteit De waarde van de aandelen van het Sub-Fonds zal schommelen.
De doestelling van het Sub-Fonds is niet gehaald.
 
 

Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. Alle research in deze publicatie is verkregen door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen en beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders weergegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven, maar zijn niet noodzakelijk allesomvattend en de nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde resultaten en inkomsten bieden geen garantie voor het toekomstige rendement. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstelling van het beleggingsproduct (of de producten) te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids- en trainingsdoeleinden. U dient er tevens rekening mee te houden dat de uit de gesprekken met u voortkomende informatie en gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het privacybeleid van de Europese registratieautoriteit (EMEA) www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Dit kunt u raadplegen via de volgende website: http://www.jpmorgan.com/pages/privacy. Het kan zijn dat het product in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikt of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is de verantwoordelijkheid van de belegger om zichzelf op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie en deze na te leven. We raden beleggers aan om voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing advies over de regelgeving en juridisch en fiscaal advies in te winnen over de gevolgen van een belegging in het product (of de producten). Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit. Alle transacties dienen te worden gebaseerd op de meest recente Essentiële beleggersinformatie en volledige prospectussen. Een exemplaar van het prospectus, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht zijn gratis verkrijgbaar bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Luxemburg, uw financiële adviseur of uw regionale J.P. Morgan Asset Management contactpersoon. Uitgegeven in Nederland door JPMorgan Asset Management (Europe) SARL, Netherlands Branch, World Trade Center B-toren, 11e verdieping, Strawinskylaan 1135, NL-1077 XX Amsterdam, Nederland, gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten.


0903c02a8258ecb9