10 years of low-volatility, uncorrelated returns
Watch Bill Eigen, Chief Investment Officer of the Absolute Return and Opportunistic Fixed Income Group discuss managing the fund for the last 10 years and his outlook for the next decade.


*The value of investments and any income from them may go down as well as up and investors may not get back the full amount invested.

          

Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

     

Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


     

HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.


     

Look beyond traditional fixed income
As growth and inflation expectations have risen, sharp increases in government bond yields have led to losses for some investors, and worries are building that further losses could be around the corner.


Investors may therefore benefit from looking beyond traditional fixed income sectors, choosing a diversified, multi-sector approach that can find opportunities even when interest rates are rising. For example, flexible bond funds can shift their exposure to corporate high yield bonds and emerging market debt as rates increase, taking advantage of the yield cushion they provide and helping investors maintain a positive total return.


     

Fonds in het kort
Expertise

Leidend portefeuillemanager Bill Eigen maximaliseert de inzichten van een bewezen team van gespecialiseerde beleggers met expertise in nichemarkten en een lange ervaring met het beheren van vastrentende portefeuilles die erop zijn gericht om een positief rendement te behalen in verschillende marktomstandigheden.


Portefeuille

Flexibele assetallocatie combineert het beste van traditionele en alternatieve vastrentende waarden, om zo te streven naar ongecorreleerde, laagvolatiele rendementen.


Succes

Heeft overtuigende resultaten geleverd tijdens periodes van marktvolatiliteit en heeft een lage correlatie met traditionele vastrentende waarden aangetoond.SHARPE RATIO

Bronnen: Barclays Capital, Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management; gegevens per 31.12.2018. IOF = JPM Income Opportunity Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged); Traditionele obligaties = Barclays Global Aggregate Index afgedekt naar EUR. De introductiedatum van de aandelenklasse is 19.07.2007.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten.HISTORISCHE POSITIONERING VAN DE PORTEFEUILLE (DURATIE, JAREN)

Bron: J.P. Morgan Asset Management; gegevens per 31.12.2018. Grafiek toont de kapitaalallocatie van het fonds en geeft niet noodzakelijkerwijs de risicopositie weer. Zo kunnen bijvoorbeeld short-posities die met derivatenposities worden bereikt, worden vertegenwoordigd door het onderpand dat bij de positie hoort. Het fonds omvat een actief beheerde portefeuille; belangen, sectorwegingen, allocaties en hefboomwerking, al naar gelang van toepassing, kunnen zonder aankondiging wijzigen naar goeddunken van de beleggingsbeheerder.


Positionering voor inkomsten en kansen

Nu de Federal Reserve een pauze heeft genomen in zijn renteverhogingscyclus en risicovolle beleggingen het terrein herwinnen dat eind 2018 verloren ging, vertelt Bill Eigen (portefeuillemanager van het JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund) hoe hij zijn beleggingsstrategie aanpast om met de fijnmazig uitgebalanceerde macro-omgeving om te gaan.


     

FLEXIBILITEIT OM INZICHTEN VAN DE MANAGER TE MAXIMALISEREN
Dit innovatieve en flexibele fonds, dat opportunistisch belegt in traditionele en alternatieve vastrentende markten, maximaliseert de inzichten van een expertteam van beleggers om koers te houden in zowel stijgende als dalende renteklimaten. Hierdoor biedt het essentiële stabiliteit voor beleggers in alle marktomstandigheden.


De benchmark-agnostische benadering van het fonds is gericht op het leveren van ongecorreleerde, laagvolatiele rendementen, ongeacht de marktomstandigheden. De portefeuille heeft toegang tot diverse bronnen van rendement uit traditionele, alternatieve en private vastrentende markten door opportunistisch te beleggen in drie verschillende strategieën:


  • Tactische sectorrotatie (directioneel): doel is om het risicogewogen rendement te maximaliseren door middel van tactische verschuivingen tussen vastrentende sectoren.
  • Alternatief (niet-directioneel): maakt gebruik van nichemarktexpertise in alternatieve beleggingen, om zo ongecorreleerde, laagvolatiele rendementskansen in beeld te brengen.
  • Hedging: maakt systematisch gebruik van cash en short-posities om de volatiliteit van de portefeuille te temperen en kapitaal te beschermen.


Grootste posities

Barclays3,70%Royal Bank of Canada2,80%
Erste Finance3,70%Industrial And Commercial Bank Of China2,80%
Kells Funding3,70%Alpine Securitization2,70%
Metlife Funding3,50%DZ Bank2,20%
China Construction Bank3,30%Canadian Imperial Bank of Commerce1,90%
Per: 31.08.2019

Het fonds omvat een actief beheerde portefeuille; belangen, sectorwegingen, allocaties en hefboomwerking, al naar gelang van toepassing, kunnen zonder aankondiging wijzigen naar goeddunken van de beleggingsbeheerder.

Rendement (Per: 30.09.2019)

 1 maand3 maanden1 jaar3 jaar5 jaarSinds oprichting
Fonds0,63%1,01%3,14%8,75%14,89%119,52%
Benchmark0,66%1,01%3,45%15,84%25,19%163,61%
Excess return-0,04%0,00%-0,30%-6,12%-8,22%-16,73%

Oprichting: 11 december 2008

Bron: J.P. Morgan Asset Management.

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Sub-Fonds is een rendement te behalen dat hoger is dan dat van de benchmark door benutting van beleggingsmogelijkheden in onder meer de obligatie- en valutamarkt, waar nodig met gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Aandelenklasse
JPM Income Opportunity C (perf) (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0289472085
Benchmark
EONIA
Fondsbeheerder(s)
William Eigen
Jeffrey Wheeler
Oprichtingsdatum
19.07.07
Fondsomvang
USD 2671,3m
Morningstar Rating
Niet beoordeeld
Lopende kosten (max)
0,70%
De prestatievergoeding bedraagt 20% als het rendement van het fonds dat van de benchmark overtreft. Zie het prospectus van het fonds voor de voorwaarden voor de toepassing van de uitvoeringsprovisies.
Beheerd vermogen per 16.10.2019

Morningstar Rating™ and Maximum Total Expense Ratio refers to A (acc) - EUR (hedged) share class.

AUM (Assets Under Management) refers to the Fund size.

Benchmark refers to the Fund benchmark.
Risico- en opbrengstprofiel

Het Sub-Fonds is onderworpen aan Beleggingsrisico's en Andere daaraan verbonden risico's door de technieken en effecten die het gebruikt om te trachten zijn doelstelling te behalen.

De tabel rechts verklaart hoe deze risico’s met elkaar verband houden en de Resultaten voor de aandeelhouder tdie een weerslag kunnen hebben op een belegging in het Sub-Fonds.

Beleggers dienen ook de Risicobeschrijvingen in het Prospectus door te nemen voor een volledige beschrijving van elk risico.

Beleggingsrisico's Risico's die verband houden met de technieken en effecten van het Sub-Fonds

Technieken
Derivaten
Hedging/Afdekken
Effecten
Rampenobligaties
Voorwaardelijk
converteerbare obligaties
Schuldpapier
– Schuldpapier van
overheden
– Investment-gradeschuldpapier
– Schuldpapier met een
lagere
kredietwaardigheid

(below investment grade)
– Schuldbewijzen zonder
rating
– Schuldpapier van
noodlijdende bedrijven
Opkomende markten
Aandelen
MBS/ABS
REITs
ICBE's, ICB's & ETF's
 

Andere daaraan verbonden risico's Aanvullende risico's waaraan het Sub-Fonds is blootgesteld door het gebruik van de bovenstaande technieken en effecten

Krediet
Valuta
Rente
Liquiditeit
Markt
 

Resultaten voor de aandeelhouders Potentiële impact van de bovenstaande risico's

Verlies De aandeelhouders kunnen het volledige ingelegde kapitaal of een gedeelte ervan verliezen.
Volatiliteit De waarde van de aandelen van het Sub-Fonds zal schommelen.
De doestelling van het Sub-Fonds is niet gehaald.
 
 

Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. Alle research in deze publicatie is verkregen door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen en beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders weergegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven, maar zijn niet noodzakelijk allesomvattend en de nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde resultaten en inkomsten bieden geen garantie voor het toekomstige rendement. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstelling van het beleggingsproduct (of de producten) te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids- en trainingsdoeleinden. U dient er tevens rekening mee te houden dat de uit de gesprekken met u voortkomende informatie en gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het privacybeleid van de Europese registratieautoriteit (EMEA) www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Dit kunt u raadplegen via de volgende website: http://www.jpmorgan.com/pages/privacy. Het kan zijn dat het product in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikt of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is de verantwoordelijkheid van de belegger om zichzelf op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie en deze na te leven. We raden beleggers aan om voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing advies over de regelgeving en juridisch en fiscaal advies in te winnen over de gevolgen van een belegging in het product (of de producten). Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit. Alle transacties dienen te worden gebaseerd op de meest recente Essentiële beleggersinformatie en volledige prospectussen. Een exemplaar van het prospectus, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht zijn gratis verkrijgbaar bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Luxemburg, uw financiële adviseur of uw regionale J.P. Morgan Asset Management contactpersoon. Uitgegeven in Nederland door JPMorgan Asset Management (Europe) SARL, Netherlands Branch, World Trade Center B-toren, 11e verdieping, Strawinskylaan 1135, NL-1077 XX Amsterdam, Nederland, gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten.


0903c02a8258e7af