Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

     

Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


     

HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

Belangrijkste fondskenmerken
Expertise

Portefeuillemanagers Jon Ingram, Anis Lahlou-Abid en John Baker beheren het fonds al meer dan tien jaar.**


Portefeuille

Een onbeperkt fonds op basis van beste ideeën, met een bottom-up benadering om te beleggen in het enorme kansenscala op technologisch gebied.


Success


Rendement op jaarbasis van 10,22% gemeten over tien jaar en outperformance over alle essentiële tijdsperiodes.*


*Rendementen uit het verleden hoeven geen betrouwbare indicator te zijn voor huidige en toekomstige rendementen.


**Er is geen garantie dat de professionals die op dit moment bij J.P. Morgan Asset Management werken, bij J.P. Morgan Asset Management in dienst zullen blijven. En eerdere prestaties of successen van deze professionals zijn geen indicator voor toekomstige prestaties of successen van deze professionals.


European tech remains one to watch this year

Anis Lahlou-Abid, co-manager van het JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund, vertelt over de factoren die de sterke prestaties van de Europese technologiesector tot nu toe dit jaar hebben bepaald. 

Drie minuten leestijd ►


Bron: J.P. Morgan Asset Management. Het hier getoonde fondsrendement is gebaseerd op de NIW van de aandelenklasse A in EUR met (bruto) dividend herbelegd, inclusief lopende kosten, en exclusief in- en uitstapvergoedingen. Rendementen uit het verleden hoeven geen betrouwbare indicator te zijn voor huidige en toekomstige rendementen. Gegevens per 31 augustus 2017.

Hogere returns in Europa, bij zelfde soort beleggingskansen

Bronnen: Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management; gegevens per 25 mei 2017. Bovenste grafiek: gegevens van 25 mei 2016 tot en met 24 mei 2017. Onderste grafiek: gegevens van 25 maart 2016 tot en met 24 mei 2017. Bovengenoemde bedrijven/effecten zijn uitsluitend ter illustratie vermeld. Het noemen ervan mag niet worden geïnterpreteerd als aanbeveling tot kopen of verkopen. J.P. Morgan Asset Management kan al dan niet posities hebben namens zijn klanten in een of meer van de hiervoor genoemde effecten.

Van technologie naar toegepaste technieken
De Europese technologiesector is de onvolprezen held van de afgelopen twintig jaar. Silicon Valley domineerde de krantenkoppen, maar het waren Europese halfgeleiderbedrijven als STMicroelectronics en ams AG die in stilte voor de componenten zorgden die bijdroegen aan de technologische revolutie.


Vandaag de dag reikt het Europese kansenscala binnen technologie veel verder dan traditionele hardware en software. Dit kansenscala strekt zich uit over tal van sectoren, zoals de autosector, banken en gezondheidszorg, gezien de steeds snellere invoering van technieken als 3D-printing, elektrische voertuigen en het internet der dingen. Technologie is daardoor niet langer een niche-belegging, maar een beleggingscategorie die net zo breed is als de totale economie.


       

Het fonds omvat een actief beheerde portefeuille; belangen, sectorwegingen, allocaties en hefboomwerking, al naar gelang van toepassing, kunnen zonder aankondiging wijzigen naar goeddunken van de beleggingsbeheerder.

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in technologiegerelateerde Europese bedrijven (uit onder meer de sectoren technologie, media en telecommunicatie).

Aandelenklasse
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR
ISIN
LU0104030142
Benchmark
MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)
Fondsbeheerder(s)
Jon Ingram
John Baker
Anis Lahlou-Abid
Oprichtingsdatum
08.11.99
Fondsomvang
EUR 520,1m
Morningstar Rating
4
Lopende kosten (max)
1,80%
Morningstar Rating™ per 31/08/15. Morningstar Rating™: © Morningstar. Alle rechten voorbehouden.
Beheerd vermogen per 22.03.2019

De Morningstar Rating™ en het maximale totale kostenpercentage verwijzen naar de aandelencategorie C (acc) - EUR.

Juridische structuur van het fonds: Luxemburgse SICAV.


Dit compartiment wordt beheerd door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.


Beleggingsbeleid: Ten minste 67% van het vermogen van het Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van technologiegerelateerde bedrijven (uit onder meer de sectoren technologie, media en telecommunicatie) die zijn gevestigd in een Europees land of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten.


Voor meer informatie over de kosten, raadpleeg a.u.b. het Prospectus of de Essentiële Beleggersinformatie van het fonds.

Risicoprofiel

  • De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en u kunt minder terugkrijgen dan u oorspronkelijk hebt belegd.
  • De waarde van aandeelbewijzen kan zowel dalen als stijgen als gevolg van de resultaten van afzonderlijke bedrijven en de algemene marktomstandigheden.
  • Het Sub-Fonds wordt geconcentreerd belegd in technologiegerelateerde bedrijven en kan daardoor volatieler zijn dan breder gespreide fondsen.
  • Wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van uw belegging negatief beïnvloeden. Valuta-afdekking, waarvan gebruik kan worden gemaakt om het effect van wisselkoersschommelingen te minimaliseren, is mogelijk niet altijd succesvol.
  • Nadere informatie over risico's is te vinden in de ’Appendix IV –Risicofactoren’ van het Prospectus.


 

Belangrijke informative

Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. Alle research in deze publicatie is verkregen door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen en beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders weergegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven, maar zijn niet noodzakelijk allesomvattend en de nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd.
Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde resultaten en inkomsten bieden geen garantie voor het toekomstige rendement. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstelling van het beleggingsproduct (of de producten) te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald.
J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids- en trainingsdoeleinden. U dient er tevens rekening mee te houden dat de uit de gesprekken met u voortkomende informatie en gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het privacybeleid van de Europese registratieautoriteit (EMEA). Dit kunt u raadplegen via de volgende website: http://www.jpmorgan.com/pages/privacy.
Het kan zijn dat het product in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikt of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is de verantwoordelijkheid van de belegger om zichzelf op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie en deze na te leven. We raden beleggers aan om voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing advies over de regelgeving en juridisch en fiscaal advies in te winnen over de gevolgen van een belegging in het product (of de producten). Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit.
Alle transacties dienen te worden gebaseerd op de meest recente Essentiële beleggersinformatie en volledige prospectussen. Een exemplaar van het prospectus, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht zijn gratis verkrijgbaar bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Luxemburg, uw financiële adviseur of uw regionale J.P. Morgan Asset Management contactpersoon.
Uitgegeven in Nederland door JPMorgan Asset Management (Europe) SARL, Netherlands Branch, World Trade Center B-toren, 11e verdieping, Strawinskylaan 1135, NL-1077 XX Amsterdam, Nederland, gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten.0903c02a82231baa