Please note that the J.P. Morgan Insights app is available in English and suitable for professional investors only.


The app is compatible with the iPad 2 (or greater) and iOS 10.0 (or higher) and Android tablets running Android 5.0.

 

Guide to the Markets

Enhance your knowledge of today's rapidly changing markets

Stay on top of market data with our interactive Guide to the Markets, featuring audio commentary, talking points and related insights for each slide.


Insights

Inform your investment decisions using fully interactive content

Empowering you to make well-founded decisions and staying informed with timely insights and product information.

 

Customisation

Deliver customised presentations designed to engage

Select only those slides you want to see from the Guide to the Markets, rearrange the order to suit your agenda and present or email directly from Apple and now also Android tablets.

The J.P. Morgan Insights app

Knowledge you can touch, see and hear...insights you can tailor, save and share. Get informed and invested like never before with a powerful new tool developed with you in mind. Click on the icon on the left to view a demo of the app.

The app is part of our exclusive Market Insights programme.


   

  
 

 


Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

0903c02a82138748

 
J.P.Morgan

Om toegang te krijgen tot de website, gelieve de onderstaande informatie te lezen en te bevestigen dat u de verstrekte informatie hebt gelezen en begrepen, door te klikken op de Akkoord-knop.

Alleen bedoeld voor professionele klanten/gekwalificeerde beleggers – niet voor retail gebruik of distributie

Ik bevestig dat ik een Professionele Klant ben, zoals omschreven in de “Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)"-richtlijn, of een erkend Financieel Adviseur ben.

Dit document betreft marketingcommunicatie en de visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of daaraan verbonden belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. De vermelde analyses in dit document komen voort uit onderzoek uitgevoerd door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen of beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders aangegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd. Opgemerkt zij dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en de fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (of de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde prestaties en rendementen bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstellingen van de geselecteerde producten te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen en kan elektronische communicatie worden gemonitord om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en ons interne beleid. Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met ons EMEA-privacybeleid. Het privacybeleid is beschikbaar op de website www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Het kan zijn dat bepaalde producten in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikken of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van iedere lezer om zichzelf nauwgezet op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie. Voorafgaand aan elke transactie, met inbegrip van inschrijving, terugkoop, overdracht en arbitrage, is het absoluut noodzakelijk voor de belegger om kennis te nemen van het document met de Essentiële Beleggersinformatie en het meest recente volledige prospectus. Een exemplaar van het prospectus, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht zijn gratis verkrijgbaar bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Luxemburg, uw financiële adviseur of uw regionale J.P. Morgan Asset Management contactpersoon.

Uitgegeven in Nederland door JPMorgan Asset Management (Europe) SARL, Netherlands Branch, World Trade Center B-toren, 11e verdieping, Strawinskylaan 1135, NL-1077 XX Amsterdam, Nederland, gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten.

Ik ga akoord